อนาคตแห่งการประมวลผลการซื้อขาย ที่พร้อมให้บริการคุณแล้ววันนี้

 • Serisys (เซริซิส)

  Serisys มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง พร้อมด้วยสาขาในลอนดอนและกรุงเทพ

 • ADYPT CLOUD (อะดิพท์ คลาวด์)

  ระบบประมวลผลหลังซื้อขาย (ระบบปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนหลัง)

 • DECIDE SaaS (ดีไซด์ แซส)

  ระบบซื้อขายและจัดการคำสั่งซื้อขาย

 

CLOUD 

– ระบบประมวลผลหลังซื้อขาย

นวัตกรรม:

 

ความคล่องตัว:

 
 • รองรับการใช้งานระบบคลาวด์
 • นำหน้าวงการด้วยนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายข้อมูล หรือ บล็อคเชน

 

 
 • ดำเนินการตามแผนงานที่มีการปรับเปลี่ยนได้อย่างฉับไว
 • ขยายหรือปรับลดขนาดระบบการลงทุนได้อย่างมีพลวัต

 

ประสิทธิภาพด้านต้นทุน:

การควบคุมดูแล:

 
 • ประมวลผลตราสารทางการเงินได้ทุกประเภท
 • ลดต้นทุนในการปฏิบัติการ
 • ลดต้นทุนในการปรับเปลี่ยน
 
 • มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง
 • ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม